referenciáink, szakcikkek 
vissza a listához

tervezési díjjal kapcsolatos gondolatok

Tervezési díj és költségek.

A Magyar Építész Kamara építész tervezői díjszámítás ajánlása a 300 m2-nél kisebb hasznos alapterületű lakóépületek építészeti tervezésére vonatkozik. Ez kizárólag az építész munkadíját határozza meg. Nem tartalmazza a Magyar Mérnöki Kamara által meghatározott szakági tervezők (épületgépész és villamos tervezők) díját és a tervezéshez szükséges alapadatok (geodézia és talajmechanika) elkészítésének költségeit.

A Magyar Építész Kamara által ajánlott díjszámítás alapja a tervezendő lakóépület hasznos alapterülete. Tervezési díja a mindenkori havi minimálbér (bérminimum) 3,33 %-a, vagyis 2018-ban 180.500*0,0333=6.010 Ft/m2 nettó. Mint említettük ez az építészeti munkarész munkadíja.

A tervezési díjat az alábbi tényezők módosíthatják:

 • a hasznos alapterület helyzete (pl. földszint vagy alagsor)
 • földszint és emelet 1,00
 • alagsor és pince     0,80
 • tetőtér                  1,00 (az 1,90 m belmegasság feletti részre)
 • terepadottság
 • tereplejtés 0-15%  1,00
 • lejtés 15% felett    1,15

Építészeti kiviteli tervek, részlettervek készítése (többletszolgáltatás) a Magyar Építész Kamara ajánlása szerint a fent említett díjazás 50 %-a.


A tervező költségei:

 • szerkesztés, rajzolás díja
 • látványtervezés díja
 • iratmásolás, dokumentálás költségei
 • közlekedés
 • telefonok
 • internet

A költségek között nem említettem a kicsit nehezebben számszerűsíthető egyéb kiadások időarányos részét, mint például: 

 • az Építész Kamara tagdíja
 • a Mérnöki Kamara tagdíja
 • irodabérlet
 • kötelező szakmai felelősségbiztosítás díja
 • kötelezően előírt szakmai továbbképzések díjai

Ezek időarányos része is csökkenti a tervezőknek „megmaradó” összeget.


A tervezés időigénye.

Vajon hány nap alatt lehet megtervezni egy épületet az alábbi munkák elvégzésével:

 • A munkák pontos meghatározása céljából helyszíni bejárás és egyeztetés Építtetővel, a tervezési program közös megfogalmazása.
 • A szomszédos ingatlanokon található épületek, építmények funkciójának és geometriai adatainak felmérése.
 • Az utcai és telken belüli közműhálózat felmérése a helyszínrajz elkészíthetősége céljából.
 • Egyeztetés a tervezés megkezdése előtt az illetékes területi műszaki előadóval, az építéshatósági előírások és építési lehetőségek tisztázása céljából.
 • Egyeztetés a területi Főépítésszel.
 • Kéményekre vonatkozó közműnyilatkozat beszerzése.
 • Már meglévő épület esetén épületfelmérés. Az épületegyüttesről és környékéről fotókat készítünk.
 • A vázlattervek készítésének megkezdése előtt szakmai tanácsadás az épülettípussal, az épületszerkezettel és az alkalmazandó építőanyagokkal kapcsolatban.
 • Tanácsadás az építési engedélyezési eljárás jogi vonatkozásait és a határidőket illetően.
 • Az épület tervezése, eközben többszöri egyeztetés az Építtetőkkel.
 • A vázlattervek elkészítése után, a terv szerkesztés-rajzolása közben folyamatos egyeztetés a szerkesztővel.
 • M = 1:100 léptékű építési engedélyezési, vagy bejelentési terv készítése a hozzá tartozó
   – műszaki tervdokumentációval / tervlapokkal /,  
   – műszaki leírásokkal /építészeti, statikai/, 
   – hőtechnikai, energetikai igazoló számításokkal, 
   – szerkezeti igazoló számításokkal, 
   – tervezői nyilatkozatokkal, 
   – és dokumentálás.

Könnyen belátható, hogy hetek kellenek a fenti munkák elvégzéséhez.

(Összehasonlításul néhány tájékoztató rezsióradíj a munkánkhoz igénybevett nélkülözhetetlen szakmákból: autójavítás, nyomtatójavítás, számítógép javítása, karbantartása, adatfeldolgozás 8-10 ezer Ft. Ezek a szakmák 1-2 napi munkájukkal „elviszik” azt, amiért hetekig dolgozunk).


Építész Kamarai díjszabás.

Az építészeti és mérnöki szolgáltatások honoráriuma egy 40 millió Ft értékű épület tervezése esetén 3,9 %, vagyis 1.560 ezer Ft lenne az előkészítő tervezés és az építési engedélyezési terv elkészítésének díja. (Az előkészítő tervezés a fenti felsorolásban az épület tervezése előtt felsorolt munkákat jelenti). A kiviteli tervek további 4,7 % lenne. A magyar piaci viszonyok olyanok, hogy a fenti, az Építész Kamara által javasolt árakat nem fogadja el, ennél alacsonyabb áron kénytelenek dolgozni a magyar építészek. Összehasonlításul néhány ország tervezési díjai: Norvégia 15 %, Franciaország, Németország, Ausztria 7-8-9 %, Csehország 5 %.
Ha egyébként „kisebb”, rövidebb ideig tartó mérnöki munkát végzünk a Kamarai díjszabás lehetőséget ad időarányos elszámolásra is, ez azt jelenti, hogy egy mérnöknap ára 110 ezer Ft + ÁFA között változik. Ebből is látható, hogy 1-2 mérnöknap áráért dolgozunk hetekig.
A Magyar Építész Kamara az általa javasolt tervezési díjjal kapcsolatban az alábbi véleményt fogalmazta meg: „A Kamara a díjakat méltányosnak és ésszerűnek ítéli, amelyeknél alacsonyabb díjazás nem nyújt fedezetet a munka elvárható gondossággal történő elvégzésére, nem fedezi a szerzői mű jogdíját és szolgáltatási díját, valamint a készítendő dokumentációk előállítási költségeit.”


A munkánk értéke más, fontosabb (nem anyagi) szempontból.

Tegyünk fel egy egyszerű kérdést: „Egy épület építése során vajon melyik az a szakma, amelyik a leginkább meghatározza az épület használhatóságát, külalakját?” Úgy gondolom, hogy az építész tervezői!
A terv az alapja annak a sokmilliós épületnek, amely a mi otthonunk, s gyermekeink otthona lesz. (39 éves tapasztalat, hogy sok építtető így is kidobott pénznek érzi azt a néhány százezer Forintot, amit azért a „néhány papírlapért” fizet. Egyébként is a legtöbb építtető szerint „csak le kell rajzolni” azt, amit ő kitalált, „megtervezett” már.) Az a néhány papírlap az alapja egy jó, vagy rossz épületnek, tükrözi a tervező felkészültségét, szaktudását, sőt a tervező és építtetők kapcsolatát, az építtetők ízlésvilágát is. A terv komoly szellemi termék, nem csak néhány papírlap! Gondoljunk csak bele, egy családi ház négyzetméterára 350 ezer Ft. Az átlagos tervezési díjból 2-3 négyzetméter épületet lehet megépíteni Egy jó alaprajzzal, s néhány négyzetméter „megtakarításával” a tervező a saját díját, vagy annak többszörösét is megspórolhatja az építtető számára. Egy rossz terv általában nem 2-3 négyzetméterében rossz. Az ilyen épület használatakor naponta találkozunk a hibákkal, eladni is nehéz. Aki már járt így, tudja, hogy a jó épület alapja a jó terv.
A legnagyobb hiba, amit egy építtető elkövethet, az, ha a legelején, a tervezési díjon spórol!


Hogyan válasszuk ki a jó tervezőt?

Mindenképpen nézzük meg több munkáját „papíron” és lehetőleg a valóságban is. Beszéljünk az épületben lakókkal. A tervező több alaprajzának áttanulmányozásából kiderül, hogyan bánik a négyzetméterekkel, milyenek a helyiségkapcsolatok, megfelelő-e az épület tájolása, s hogy a nappali és háló funkciók jól el vannak-e különítve. A teraszok használhatók-e, hőtechnikai szempontból takarékos-e az épület. Ezek együttesen sokkal fontosabbak, mint a ház külalakja, ezek alapvetően befolyásolják az épület használhatóságát. Mindenki találkozott már drága, mutatós, de rosszul használható, rosszul tervezett lakással, ami jó tervezőválasztással elkerülhető lett volna!

Összefoglalásul álljon itt egy ismeretlen szerző magvas gondolata:

„A rossz minőség emléke sokkal tovább él, mint az alacsony ár miatt érzett rövidke öröm!”

Balatonfüred, 2018 nyarán

                                                                                                   Benkő János tervező